خدمات یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحلیل امنیت شبکه

تماس بگیرید

آریاهمراه‌، سرویس فوق‌تخصصی تحلیل امنیت شبکه را به‌منظور بررسی و پایش عمیق، تحلیل وضعیت امنیت شبکه و شناسایی آسیب‌پذیری‌های احتمالی و ارائهٔ راهکارهای تخصصی برای بهبود و بهینه‌سازی شبکه ارائه می‌دهد.
این سرویس به‌منظور تحلیل وضعیت، ترافیک، رفتارهای کاربران، آسیب‌پذیری‌ها، نقایص امنیتی و پارامترهای مهم دیگر از سامانهٔ آگاهی از رخداد و مدیریت امنیت شبکه (ARMA SIEM) بهره‌برداری می‌کند. 

مزایا
کسب آگاهی دقیق از وضعیت واقعی آمادگی امنیت شبکهٔ خود پیش از وقوع فاجعه
شناسایی و آگاهی از حملات و آسیب‌پذیری‌های پیشرفته و ترکیبی
مشاهدهٔ بلادرنگ (Real-Time) حملات و تهدیدهای جاری در سازمان شما
شناسایی حملات و مخاطرات احتمالی بدافزارها و ویروس‌های موجود در شبکهٔ رایانه‌ای داخلی سازمان
ایجاد فرصت آموزش و آشنایی عملی با سامانهٔ مدیریت رخداد و امنیت اطلاعات (SIEM)
دستیابی به اطلاعات ارزندهٔ گزارش نهایی به‌منظور ترسیم نقشهٔ راه برای بهینه‌سازی مؤثر وضعیت امنیت اطلاعات و شبکهٔ سازمان