Menu

اخبار

رتبه 286 شرکت آریاهمراه سامانه بین 500 شرکت برتر ایران در سال مالی 98

رتبه بندی IMI-100 هرساله با هدف معرفی شرکت‌های بزرگ و برتر ایران صورت می‌پذیرد. سال گذشته نیز شرکت آریا همراه سامانه در فرآیند ارزیابی شرکت نمود و براساس گزارش اعلامی در اسفند 99، در لیست 500 شرکت برتر از نظر شاخص فروش قرار گرفت.
این ارزیابی از سوی سازمان مدیریت صنعتی با هدف تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های صنعتی مختلف و نیز گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی کشور انجام می‌شود.
حضور شرکت‌ها در این فهرست زمینه مناسبی را برای ارتقاء برندملی و بین المللی، توسعه بازار، سرمایه گذاری و یافتن شرکای داخلی و خارجی فرآهم می آورد.

خطایی رخ داده است. خطا : DnnForge - NewsArchives در حال حاضر در دسترس نیست