Menu

اخبار

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت آریاهمراه در شورای عالی انفورماتیک کشور

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت آریاهمراه در شورای عالی انفورماتیک کشور

به استناد آیین نامه ی احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و با توجه به تایید صلاحیت شرکت آریاهمراه در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، رتبه ی شرکت آریاهمراه برای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در تاریخ 5 آبان 1393 اعلام شد. این گواهینامه ی رتبه بندی تا 1 آبان 1397 معتبر خواهد بود.

 

برای مشاهده ی گواهینامه روی لینک زیر کلیک نمایید:

گواهینامه ی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت آریاهمراه

 

شایان ذکر است، طبق رتبه های اعلام شده توسط شورای عالی انفورماتیک کشور، شرکت آریاهمراه در 15 مورد رتبه ی 1 را به خود اختصاص داده است. این 15 مورد عبارتند از:

1- آموزش و پژوهش

2- ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا

3- ارائه ی پشتیبای سخت افزار Main frame

4- ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم ها  و ابزارها

5- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

6- تولید و ارائه ی دستگاه های جانبی

7- تولید و ارائه ی رایانه های غیر Main frame

8- تولید و ارائه ی قطعات و ملزومات

9- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

10- خدمات پشتیبانی

11- خدمات شبکه های اطلاع رسانی Providers

12- سیستم های ویژه

13- سیستم های اتوماسیون صنعتی

14- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی

15- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات


برای مشاهده ی جزئیات رتبه بندی روی لینک زیر کلیک نمایید:

جزئیات گواهینامه ی رتبه بندی شرکت آریاهمراه