Menu

اخبار

آریاهمراه، حامی دومین همایش شهر هوشمند

آریاهمراه، حامی دومین همایش شهر هوشمند

دومین همایش "شهر هوشمند، زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری" با هدف توسعه ی خدمات بر بستر زیرساخت های شهر هوشمند، یکم و دوم شهریور ماه در همایش های بین المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. آریاهمراه، علاوه بر حضور هدفمند و پرشور در این همایش، حامی این همایش هم می باشد.

 

دومین همایش شهر هوشمند حول چهار محور اصلی برگزار می گردد:

محور اول: استاندارها و پروتکل‌های فنی در معماری و طراحی شبکه های فیبر نوری، به عنوان نیاز اصلی شهرداری‌های برای توسعه شهر هوشمند

محور دوم: الگوی بومی معماری شهر هوشمند (در دو سطح)

محور سوم: نقش شهرداری‌ها در توسعه شهر هوشمند: اقتصادی و شادی و رفاه شهروندان

محور چهارم: شناسایی و ارائه مدل‌های مشارکت ذینفعان مختلف در استقرار شهر هوشمند 


دومین همایش شهر هوشمند