Menu

اخبار

آریا همراه به عنوان حامی اولین همایش مراکز داده

آریا همراه به عنوان حامی اولین همایش مراکز داده
اولین همایش مراکز داده در تاریخ 12 تیرماه 1396 در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می گردد.
این همایش شامل دومحور اصلی سرویس و زیر ساخت است. و در حاشیه آن قرار به برگزاری کارگاههای تخصصی در زمینه زیر ساخت و سرویس های مرکز داده، نمایشگاههای تخصصی و نشستهای تخصصی دارد.
شرکت آریا همراه سامانه به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای ارائه دهنده خدمات مراکز داده است. و در کارنامه کاری خود پروژه های مهم و بزرگ ملی همانند پروژه کارت هوشمند سوخت و مراکز داده اپراتورهای بزرگ تلفن همراه همانند همراه اول و ایرانسل را داراست.
شرکت آریا همراه سامانه یک شرکت دانش بنیان است که همواره پرداخت به مسئله آموزش و مشارکت در این حوزه، دریافت و انتقال تجربیات را در راس امور خود قرار داده است. در این راستا شرکت آریا همراه نه تنها از این همایش حمایت مادی و معنوی نموده بلکه با برگزاری کارگاههای آموزشی با عناوین An Introduction to Docs ، Data ​center challenge in Iran، Building the modern data center به ارائه تجربیات، آشکارسازی چالشهای حوزه مراکز داده و نحوه رفع آنها و در کنار آن ساختارهای جدید و به روز در پیاده سازی مراکز داده را می پردازد.