Menu

راهکارها

خدمات و راهکارهای واحد اطفای حریق

اطفای حریق صنعتی

در مواردی که شیر آتش‌نشانی به تعداد کافی در دسترس نیست یا شیرهای موجود به دلیل زلزله یا خرابکاری قابل‌استفاده نیستند، می‌توان از این سامانه‌ی سیار استفاده کرد. از جمله‌ی این موارد می‌توان به اطفای حریق مخازن یا سازه‌های بزرگ اشاره کرد.

ظرفیت‌های مناسب برای اطفای حریق مخازن عبارتند از:

  • چندین سامانه با ظرفیت 22000 لیتر در دقیقه به طول 500 متر تا بیش از ده کیلومتر.

علاوه بر این در چنین مواردی می‌توان از سامانه‌های ترکیب کف HFS نیز استفاده کرد.

 

سیل‌گرفتگی

در مواقعی که یک ایستگاه مترو دچار آب‌گرفتگی شده است یا وقوع سیل منجر به جمع شدن حجم زیادی از آب در یک منطقه شده است، می‌توان از سامانه‌ی اطفای حریق و آبرسانی هایترنس استفاده کرد.

معمولاً برای چنین کاربردهائی از سامانه‌های HFS با ظرفیت‌های زیر استفاده می‌شود:

  • 3000 لیتر در دقیقه به طول چندین کیلومتر
  • 8000 لیتر در دقیقه به طول 500 متر
  • 40000 لیتر در دقیقه به طول 50 متر

اطفای حریق در طبیعت

در مواردی که نیاز به انتقال آب در فواصل طولانی (چندین کیلومتر) برای اطفای حریق وجود دارد می‌توان از سامانه‌ی اطفای حریق و آبرسانی هایترنس استفاده کرد. سامانه‌ی HFS با ظرفیت 3000 لیتر در دقیقه به طول چندین کیلومتر برای این کاربرد مناسب است.

اطفای حریق گسترده شهری

در مواردی که منابع آب یا تعداد شیرهای آتش‌نشانی ناکافی است، یک سامانه‌ی اطفای حریق سیار که ظرف چند دقیقه عملیاتی می‌شود بسیار کاربردی است. سامانه‌ی HFS با ظرفیت 3000 لیتر در دقیقه به طول چندین کیلومتر برای این کاربرد مناسب است.

 

منبع آب سیار

کشیدن آب از یک رودخانه یا دریاچه و ارسال آن به یک اردوگاه پناهندگان یا پایگاه نظامی در فاصله‌ی چندین هزار متری، و یا حتی تامین موقتی آب شهرها در مواقع بحران، از دیگر کاربردهای سامانه‌ی اطفای حریق و آبرسانی هایترنس است که پیش از این در بسیاری از نقاط دنیا استفاده شده است.

ظرفیت رایج برای چنین کاربردهائی از 1500 تا 20000 لیتر در دقیقه برای چندین کیلومتر است.