جوایز

جایزه بهترین عملکرد در زمینه نوآوری از شرکت MTN Irancell - 2018
نشان بلورین مدیریت منابع انسانی 1397
جایزه‌ی بهترین عملکرد پروژه از شرکت MTN Irancell -2016
برگزیده اجلاس استقامت ملی در سیستم‌های هوشمند
جایزه شریک برتر تجاری از شرکت MTN Irancell-2016
لوح تقدیر در اجلاس توسعه‌ی کیفیت در حمل‌ونقل چندوجهی و صنایع