Menu

پروژه ها

پروژه مشارکت در پشتيباني Service Management شرکت ايرانسل و برقراري و پشتيباني تيم سرويس دسک و مانيتورينگ در شرکت ايرانسل، 86 تاکنون

سال تولید : 1386

خدمات و راهکارها : خدمات مرکز داده

مشتریان : مخابرات

فیلتر براساس ویژگی ها
جستجو