Menu

پروژه ها

خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ICT شرکت ملی گاز ایران، 93 و 94

سال تولید : 1394

خدمات و راهکارها : پروژه های مرکز داده

مشتریان :

فیلتر براساس ویژگی ها
جستجو