Menu

پروژه ها

طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم BSS، شرکت ایرانیان نت، 1395

سال تولید : 1395

خدمات و راهکارها : پروژه های مرکز داده

مشتریان : مخابرات

فیلتر براساس ویژگی ها
جستجو