Menu

پروژه ها

خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و پشتیبانی جهت ایجاد زیرساخت سوئیچینگ ذخیره سازی شهرداری مشهد، 94

سال تولید : 1394

خدمات و راهکارها : پروژه های مرکز داده

مشتریان :

فیلتر براساس ویژگی ها
جستجو