سامانه های یکپارچه جریان ضعیف

راهکارهای یکپارچهٔ ابرساختمان‌ها

تماس بگیرید

آریاهمراه با تکیـه بـر دانش روز در حوزهٔ فنـاوری اطلاعـات و ارتباطات و تجربیـات گستردهٔ خـود در حوزه‌هـای مدیریت هوشمنـد ساختمـان، همگام با فناوری‌های روز جهانی، ارائه‌دهندهٔ سیستم‌های یکپارچهٔ اتومـاسیون، ایمنـی، امنیتـی، ارتباطی و خدمـاتی در مجتمع‌هـای بزرگ تجاری، مسکونی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، موزه‌ها و... است.

مزایا
سیستم های ایمنی و امنیتی
سیستم های اتوماسیون ساختمان
سیستم های صـوتی و تصویری
سیستم های ارتباطی
سیستم‌های ایمنی و امنیتی
سیستم اعلام حریق (FAS) سیستم اطفای حریق (FES) سیستم نظارت تصویری (CCTV) سیستم کنترل تردد و دسترسی (Access Control) سیستم تشخیص نفوذ و امنیت سایبری
سیستم‌های اتوماسیون ساختمان
سیستم مدیریت ساختمان (BMS) سیستم مدیریت انرژی (EMS) سیستم‌های خانه و اداره هوشمند (Smart H/O) سیستم مدیریت پارکینگ (PMS) سیستم هدایت پارکینگ (PGS)
سیستم‌های صوتی و تصویری
سیستم‌های صوتی و هشدار عمومی (PAS/PAVA) سیستم‌های ویدئوکنفرانس سیستم تلویزیون تحت شبکه (IPTV) سیستم تلفن تحت شبکه (VoIP) سیستم علائم و تابلوهای دیجیتال (Signage)
سیستم‌های ارتباطی
سیستم شبکه نوری پسیو (GPON) سیستم شبکه محلی (LAN) سیستم شبکه بی‌سیم (WiFi)
خدمات و راهکارها

سامانه های یکپارچه جریان ضعیف

Integrated Systems