طراحی و توسعه مرکز داده

خدمات ممیزی مرکز داده

تماس بگیرید

آریاهمراه به‌عنوان مشاور سازمان فنــاوری اطلاعات ایران، با بهـره گیری از استانداردهـا و رویـه‌های بین المللـی روزآمـد، کلیهٔ خدمـات ممیزی، اعتبارسنجی و ارائهٔ گواهـی مرکز داده را در تمـامی مراحل طراحی، ساخت، اجرا و بهره‌برداری ارائه می‌دهد.

مزایا
کاهش اتلاف منابع و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی و محیطی مرکز داده
اطمینان از تطابق نیاز کسب‌وکار با طراحی مرکز داده
برنامه‌ریزی برای آینده به‌منظور توسعهٔ مرکز داده و اتخاذ بهترین روش توسعه
مستندسازی همهٔ فرایندها، استانداردها و عملیات
پیشگیری از خسارت‌های جبران‌ناپذیر درخصوص کاربری مرکز داده
آگاهی ذی‌نفعان مرکز داده از سطح دسترس‌پذیری و ریسک‌های عملیاتی
سرفصل خدمات
عملیات مرکز داده مدیریت سطح سرویس مدیریت ایمنی و امنیت مدیریت تجهیزات مدیریت پروژه
سرفصل خدمات
مدیریت ریسک استانداردهای سازمانی تداوم سازمانی پایش / گزارش / کنترل محیط زیست