Menu

معرفی واحد

آریا‌همراه سامانه، با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و به پشتوانه‌ی تجارب ارزشمند در حوزه‌ی مراکز داده، امنیت شبکه، مخابرات و فناوری اطاعات، از سال 1390 به طور رسمی فعالیت خود را در حوزه‌ی مدیریت مصرف انرژی آغاز کرد. این شرکت با ارائه‌ی راهکارهای نوآورانه در زیرساخت های اندازه‌گیری، به مقابله با چالش منابع انرژی و آب شتافته است.

واحد برق و انرژی شرکت آریا‌همراه، راهکارهای جامع پایش، اندازه گیری و کنترل مصرف انرژی و آب را در قالب‌های EPC، BOT و Service ارائه می‌دهد. این راهکارها در سطوح مختلف تولید، انتقال و توزیع، برای بخش های صنعتی، تجاری، کشاورزی و مسکونی ارائه می شود.

پروژه‌های موفق طراحی، تأمین، نصب، تست و راه‌اندازی AMI در سمنان و کرمانشاه، حکایت از آمادگی کامل آریاهمراه برای اجرای پروژه‌های این حوزه، در سراسر کشور دارد. آریا‌همراه علاوه بر اجرای پروژه‌های سیستم‌های AMI به صورت EPC، جهت ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای و همچنین ارائه‌ی راهکارهای مبتنی بر سرویس و اجرای طرح آن به صورت BOT اعلام آمادگی می‌کند.
Smart Energy & AMI

خدمات و راهکارها

آریاهمراه راهکار جامع سامانه‌ی AMI را در حوزه‌ های برق، آب و گاز ارائه می‌دهد. اولین گام در پیاده‌سازی و اجرای شبکه‌های هوشمند ایجاد یک سیستم جامع جهت انتقال و تجمیع اطلاعات مربوط به انرژی‌های مصرفی و تولیدی در سطح یک سیستم به منظور مانیتورینگ و کنترل لوازم اندازه‌گیری به جهت مدیریت مشترکین می‌باشد. از چنین سیستمی تحت عنوان AMI نام برده می‌شود.

پروژه ها

  • نصب و راه اندازی دستگاه کنتور هوشمند برق، شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، 1395

  • طراحی، تولید و تامین، نصب و تست و راه اندازی سیستم AMI کنتورهای Landis & Gyr و Actaris مشترکین مصارف سنگین شرکت برق منطقه ای سمنان، 93