خدمات یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

هوش تجاری و کلان‌داده

تماس بگیرید

آریاهمراه در سال ۱۳۹۴ واحد علوم داده (Data Science) را راه‌اندازی کرد و در حال ‌حاضر این توانمندی را دارد که با فراهم‌آوردن زیرساخت مناسب و پیاده‌سازی سامانه‌ها‌ی هوش تجاری ((BI، ابزار داده‌کاوی ( (Data Miningو تجزیه و تحلیل کلان‌داده ( (Big Data Analyticsدر سازمان‌های گوناگون، بیشترین کارایی را در کمترین زمان ممکن و با هزینه‌ا‌ی مقرون‌به‌صرفه فراهم ‌سازد.

مزایا
دستیابی به توانایی در تفسیر منابع بزرگ‌داده
هوشمندسازی و مدیریت تصمیم‌های راهبردی سازمانی
استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین منابع داده‌ای سازمان
بررسی مداوم و ساختاریافتهٔ عوامل محیطی تأثیرگذار بر سازمان (فرصت‌ها و تهدیدها)
ایجاد تراز میان استراتژی‌ها و اهداف سازمان
بهینه‌سازی و اصلاح ابزارهای سیستم‌های اطلاعاتی و بهره‌برداری بجا از داده و اطلاعات سازمان
قابلیت ساخت مدل‌های پیش‌بینی‌کننده و بررسی وضعیت و گزارش‌گیری لحظه‌ای
اعمال تغییرات لحظه‌ای روی محیط با توجه به شرایط
دارای قابلیت خصوصی‌سازی برای سازمان‌ها